Hyperloop

Krótkie wprowadzenie do pojęcia Kolei Hyperloop, Kolei Próżniowej:

Każdy rodzaj transportu napotyka problemy związane z tym że powietrze, mieszanina gazowej postaci azotu z tlenem pod ciśnieniem atmosferycznym, ma sporą gęstość. Może się wydawać że powietrze jest lekkie i ma niską lepkość, lecz tak nie jest. Powietrze pod ciśnieniem jakie panuje przy powierzchni Ziemi tj. około 1ATM, ma ciężar około 1,2kg na 1m3.  Tak! Jeden kubik powietrza waży więcej niż standardowe sklepowe opakowanie cukru. Obrazowo mówiąc, powietrze które znajduje się w waszej "niby pustej" łazienkowej wannie, waży tyle ile 250ml butelka napoju z jej zawartością. Ciekawe? A to tylko wstęp do magii ciśnień :)

W takim "powietrznym oceanie", przemieszczamy się używając różnego rodzaju pojazdów naziemnych, mimo zapewnienia im jak najbardziej optymalnych i opływowych kształtów, pojazdy te nadal muszą przedzierać się jak łódź podwodna, przy dnie oceanu, przełamując opór stawiany przez wysoko sprężone powietrze którego cząstki musimy odrzucać na bok, przesuwać, przepychać itp. Na pokonywanie tych oporów, oraz na grzanie świata za pomocą chłodnic, zużywamy większą (ponad 70%)  część energii zużywanej w procesie transportu. Od dawna pojawiały się pomysły by połączyć niskie opory toczenia kołowych pojazdów szynowych (pociągów kolejowych) czy nawet elektromagnetycznych z tunelem w którym obniżone ciśnienie powietrza (usunięte powietrze) pozwalałoby ograniczyć straty energii wynikające z oporu powietrza. Dlaczego akurat teraz ten pomysł zaczął się rozwijać technicznie? Powodów jest kilka:

 • wzrost cen energii
 • presja klientów na szybkość, wygodę i bezpieczeństwo przemieszczania
 • korzyści wynikające z transportu grupowego, zamiast indywidualnego
 • ekologia
 • i obecna moda na nowoczesność

Przy okazji rozpoczęcia ogólnoświatowych badań nad budową kolei hyperloop okazało się że nasze, obecne światowe możliwości techniczne są... niewystarczające. Prosty poniekąd pomysł pokazał że dotychczasowe idee były mrzonkami modnych medialnie futurystów. Rozwiązania przestawione przez większość zespołów sponsorowanych przez liczne źródła finansowania, są tylko "papierowym marketingiem". Rury gazowe, wózki na kółkach, aerodynamiczne drezyny (sic!) są absolutnie sprzeczne z ideą na której ma się opierać projektowana kolej hyperloop.

Nasze rozwiązania techniczne: 

Pracując nad zagadnieniami związanymi z projektem obiektów mieszkalnych o znacznie obniżonym ciśnieniu powietrza, opracowaliśmy szereg rozwiązań technicznych. Większość z nich jest odpowiedzią na problemy które pojawiły się w obecnych konstrukcjach projektów hyperloop. Nasze rozwiązania są lepsze nie bez powodu, my zaczęliśmy pracę nad technologiami hyperloop gdy nikt o tym poważnie jeszcze nie myślał. Cechy które charakteryzują nasze rozwiązania kolei typu hyperloop są następujące:

 • pociąg lewituje się nad torowiskiem z oporami tocznymi zminimalizowanymi do 1-3% klasycznych oporów pojazdów kołowo-szynowych
 • brak konieczności przesyłania energii wzdłuż torów jakimikolwiek dodatkowymi przewodami
 • brak konieczności magazynowania energii w pociągu, pociąg nie posiada żadnej zmagazynowanej energii poza kinetyczną
 • brak jakiegokolwiek silnika mechanicznego, gazowego, magnetycznego czy elektrycznego w pociągu i w samym torze/tunelu
 • brak jakichkolwiek uzwojeń napędowych elektrycznych/elektromagnetycznych w torach
 • brak zakłóceń elektromagnetycznych i wysokiego pola magnetycznego
 • brak wysokich pól magnetycznych i niskich temperatur
 • brak nadprzewodników i dużych magnesów stałych
 • brak przewodów elektrycznych
 • brak dużych elementów stalowych
 • brak wirników (brak turbin, wentylatorów itp.)
 • brak tzw. elektromagnetycznych silników liniowych i w ogóle czegokolwiek co nazwać można silnikiem w klasycznym znaczeniu tego pojęcia.
 • brak elementów obracających się (silników, kół)
 • brak sterowników elektrycznych, optycznych (nie są niezbędne)
 • brak elementów tłokowych (ruchu posuwisto-zwrotnego)
 • bardzo wysokie bezpieczeństwo kolizji i napędu pociągu wynikające z samej konstrukcji, bez potrzeby używania układów o dużej niezawodności, system jest tak skonstruowany że awaria techniczna powoduje automatyczne zatrzymanie wszystkich pociągów w segmencie, nie ma to charakteru specjalnych zabezpieczeń, wynika po prostu bezpośrednio z konstrukcji.
 • możliwość działania w bardzo wysokiej próżni (wymaga hermetyzowanych kabin) W przypadku uszkodzenia systemu np. przebicia ściany tunelu, utraty zasilania energetycznego, pociąg zatrzymuje się i opada bezpiecznie na torowisko bez konieczności użycia jakichkolwiek systemów automatycznych, elektronicznych, mechanicznych. Następuje również szybkie, ale o zadanej charakterystyce napełnienie tunelu powietrzem pod ciśnieniem atmosferycznym.
 • naruszenie integralności tunelu/systemu powoduje brak możliwości poruszania się pociągu (nie ma potrzeby montażu żadnych czujników i systemów automatycznego nadzoru)
 • najniższe koszty budowy (kilka rzędów więlkości niższe niż najlepsze proponowane obecnie)
 • bardzo wysoka ekologiczność naszego rozwiązania
 • bardzo niskie koszty użytkowe/remontowe/naprawcze
 • bardzo wysoka sprawność energetyczna
 • wysoka przepuszczalność tuneli dla fal elektromagnetycznych (w tunelu i pociągu działa radio, telefony itp. bez żadnych dodatkowych zabiegów technicznych, wynika to z samej konstrukcji tunelu)
 • bardzo wysoka niezawodność (wynika z samej konstrukcji, ilości i sprawność układów sterujących ma niewielkie znaczenie)
 • bardzo niewiele różnych elementów składowych naszego rozwiązania hyperloop, wysoka bezawaryjność całości  opiera się na tym że projektowane jest iż 50% elementów może być niesprawna, a całość nadal działa w 100% doskonale. Około 50% głównych, bardzo tanich elementów systemu, to elementy nadmiarowe. Wszystkie elementy systemu są montowane na zewnątrz tunelu i mogą być w 100% bezpiecznie wymieniane bez potrzeby ograniczania działania całego systemu w czasie normalnej działalności kolei, nie ma nawet potrzeby informowania o naprawach.
 • cały system jest modularny, składa się z niewielkiej liczby identycznych modułów i elementów wykonanych na podstawie jednolitych projektów
 • powtarzalność produkcyjna parametrów elementów głównych (podlegających zużyciu) nie ma większego znaczenia dla działania i sprawności technicznej systemu.
 • tunel naszego systemu hiperloop nie posiada żadnych otworów, nic nie może dostać się do niego inaczej niż bezpośrednio ze stacji

To co przeczytaliście powyżej nie jest listą życzeń czy marzeń, są to rozwiązania techniczne które przeciętnie wykształcony człowiek doceni natychmiast po ich przedstawieniu. Doskonale znamy obecnie rozwijane konstrukcje konkurencyjne, zapoznaliśmy się z informacjami prezentowanymi przez największych z branży i współpracujemy z wieloma jednostkami projektującymi konkurencyjne rozwiązania. Nie możemy ujawnić szczegółów rozwiązania gdyż uniemożliwiają nam to zasady zgłoszeń patentowych. Ale wkrótce zaprezentujemy więcej konkretnych informacji. Ręczymy że rozwiązanie to jest proste i technicznie wykonalne. Polska ma szanse stać się światowym liderem w technologii projektowania i budowy kolei hyperloop.

Zaawansowanie projektu: 

Prace badawczo - rozwojowe nad technologią, badania materiałowe, projekty techniczne, budowa prototypów i działających modeli, proces przygotowania dokumentacji patentowej.

 

Script logo